🔺بیژن به منیژه رسید …
رونمایی از نسخه جدید سرویس متن به گفتار آیپا با صدای گوینده آقا در اپلیکیشن مسیریاب نشان
🔺آینده از اینجا می گذرد…
آیا در آینده میتوانیم با صدای گوینده دلخواه کتاب صوتی داشته باشیم ؟!
🔺نسل سوم پیام‌رسان آیگپ با آیپا
هوشمند سازی پیام رسان آیگپ با استفاده از سرویس های هوش مصنوعی آیپا
🔹جدیدترین نسخه آیگپ به سرویس های هوش مصنوعی در حوزه پردازش گفتار مجهز شد.